Súčasnosť

dp. Mgr. Marek Roják – farár

 

História

Prvým hermanovským farárom bol Mikuláš, spomínaný už v 14. storočí. Medzi ďalších významných tu pôsobiacich kňazov možno zaradiť Martina Pavčaka (prišiel do Hermanoviec v roku 1772), dr. Jána Frimmera, Petra Harčara (1880 – 1890). V 20 storočí vo farnosti pôsobili František Majoch, Karol Jacko, ThDr. Štefan Hlaváč (1957-1983), Miloslav Janovčík (1984-1987), Andrej Galdun (1987-1989), Jozef Priščák (1989-1993), Marko Lengyel (1995-2004), Martin Raškovský (2004-2019).