V roku 1994 bola v obci založená miestna organizácia spolku Rodina Profesora Hlaváča. Tá nadviazala na aktivity Roku profesora Hlaváča (1993). Základným cieľom tejto organizácie je rozširovanie a prehlbovanie myšlienok a cieľov života profesora Hlaváča. Od roku 2006 je Rodina Profesora Hlaváča Hermanovce samostatnou organizáciou, ktorá združuje vyše 200 členov nielen z Hermanoviec, ale aj z viacerých ďalších obcí. Predsedom tejto organizácie je Valentín Šiška.