Spolok Rodiny profesora Hlaváča a súčasný správca fary vybudovali v starej fare, kde profesor býval pamätnú izbu na jeho počesť. Fara slúži aj pre malých skautov, ktorých vedie miestny kňaz Martin Raškovský. „Snažím sa všetky návštevy, ktoré do obce prídu zaviesť sem, do pamätnej izby,“ vraví kňaz. V izbe je okrem profesorových fotografií aj nábytok, ktorý používal – sekretár i knižnica. V nej sú knihy v rôznych jazykoch. Nechýbajú ani jeho pôvodné kňazské rúcha.

Štefan Hlaváč vydal o svojej pedagogickej a pastoračnej práci i o svojom utrpení vo väzení osobné svedectvo v autobiografickej črte Po priamych cestách. V roku 1996 bola biografia doplnená o spomienky farníkov v Hermanovciach a ďalších jeho študentov. Kňaz Anton Hlinka o osobnosti prof. Hlaváča napísal, že ide o jedného z najväčších synov Slovenska v tomto storočí: „Nebol ani umelcom, ani vedcom, ani spasiteľom, ani cirkevným hodnostárom, a predsa bol veľký, lebo ovládal umenie života, vedu svätcov. Napísal epopeju jedného veľkého života a zaslúžil sa, aby ho ľudia nazývali učiteľom, vodcom, duchovným pastierom a otcom.“

 

Zdroj: Korzar