13 marca, 2020

Stanovisko KBS k zakazu verejného slávenia bohoslužieb

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb-converted
3 februára, 2019

Nové telefónne číslo farského úradu

Pripomínam, že sme zrušili pevnú linku a prešli sme na používania farského mobilu. Okrem toho, že prevádzka mobilného telefónu je momentálne finančne výhodnejšia ako pevná linka, mobilný telefón nosím so sebou aj do školy. Som teda dostupnejší aj pre tých, ktorí nepoznajú moje súkromné mobilné číslo. Nové telefónne číslo na […]
24 novembra, 2018

Miništranti vyhrali cennú trofej

Toto je Putovný pohár otca arcibiskupa. Vyhrali ho naši miništranti na futsalovom turnaji v Prešove, v sobotu 27. októbra 2018, v strednej vekovej kategórii 14-17 rokov. Okrem putovného pohára sme doniesli diplom a trofej za 1. miesto. Ďakujeme naším reprezentantom Jakubovi K., Jakubovi B., Jakubovi B., Jakubovi B., Filipovi B., […]
19 marca, 2018

Zakončenie reštaurovania Náhrobníka

Náhrobník Františka Péchyho a Barbary rod. Bereczkyovej postavený v roku 1811, ktorý zdobí vstup do nášho kostola nadobudol svoju konečnú podobu. Reštaurátorské práce, ktoré boli urobené pod vedením Mgr. art. Martina Kukuru z Levoče, boli financované z väčšej časti z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, v celkovej čiastke 39.000 eur […]
X