24 júna, 2017

Korunka Božieho milosrdenstva a úplné odpustky

Od 1. júna 2017 pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva môžeme získať úplné odpustky. Môže ich získať úprimne sa kajúci veriaci o splnení obvyklých podmienok: spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého otca. Môžeme ich obetovať aj za duše v očistci:  Ak sa Korunku modlime pred vyloženou Najsvätejšou sviatosťou v […]
17 júna, 2017

Píšeme knihu o pôsobení ThDr. Štefana Hlaváča v našej farnosti

Po návšteve doc. ThDr. PhDr. Štefana Lenčiša v našej farnosti sme si dali za úlohu zozberať svedectvá o činnosti prof. Hlaváča v  Hermanovciach. Pripomínam teda tento náš záväzok. Potrebujeme svedectvá, fotografie s vysvetlívkami na zadnej strane, tak o prof. Hlaváčovi, ako aj o dp. Karolovi Jackovi. Materiál odovydajte na farský […]
X